O nás (JK Louny)

Jezdecký sport v Lounech má téměř 100 letou tradici. Nejprve pod hlavičkou zájmových sportovních spolků, později Svazarmu. Od roku 1968 existuje jako občanské sdružení, dnes pod názvem BON EQUI CLUB LOUNY.

Za dobu své existence jezdecké sdružení zaznamenalo mnoho významných úspěchů, jak v oblasti pořádání regionálních i národních soutěží, tak i ve sportovních úspěších svých členů.

Po útlumu aktivity v posledních letech dochází nyní k výraznému oživení činnosti. Kvalitní jezdecké služby a jezdecká příprava na nejvyšší profesionílní úrovni jsou nabízeny i veřejnosti, dochází ke zkvalitňování technického zázemí, byla zprovozněna nová  krytá jízdárna.

Garantem nové kvality činnosti jezdeckého oddílu je nový hlavní trenér, pan Viktor Aschenbrier, mistr a vicemistr ČR v parkuru s licencí jezdce, trenéra a stavitele parkurů.

Nejvýznamnější úspěchy v dosavadní kariéře:

MČR družstev 2005 – 1. místo; mnohonásobný účastník finále KMK – v roce 2005 (4 letí koně) - 3. místo; oblastní mistrovství severočeského kraje  - třikrát 1. místo; držitel stříbrného odznaku; účastník závodů ČSP, CSI, v roce 2007 2. místo na MČR mužů v parkurovém skákání, dlouholetý úspěšný účastník skokového poháru. Věnuje se výcviku mladých koní, přípravě koní na výkonnostní zkoušky a parkury od stupně ZM až do stupně T.