Služby

Jezdecký oddíl přijímá děti od osmi do patnácti let k výuce jezdectví.  Přijetí dítěte do oddílu je plně v kompetenci hlavního trenéra. Tréninky probíhají pro menší děti zpravidla jednou týdně, starší děti mohou po dohodě s trenérem trénovat častěji. Součástí jezdecké přípravy je i kompletní péče o koně a teoretická průprava.

Mladší děti se mohou individuálně seznamovat se základy jezdectví pod vedením zkušených cvičitelů.

 

Pro veřejnost jsou poskytovány ve spolupráci se zkušenými trenéry a chovateli tyto služby:

- ustájení koní s jeho komplexním zaopatřením

- přiježďování koní

- stříhání koní

- individuální tréninky drezurní i skokové

- příprava na licenční zkoušky ( ZZVJ)

- výjížďky do přírody

- vození dětí na ponících